TOP

Prostoria získala tri ocenenia German Brand Awards 2021

V predvečer 10. výročia založenia spoločnosti Prostoria získala táto značka vážené ocenenie German Brand Award Winner 2021 v kategórii Excellent Brands – Interior & Living od Nemeckého inštitútu značiek.

Toto ocenenie sa udeľuje za vynikajúci manažment značky spoločnostiam, ktoré sú priekopníkmi v ich trhových pozíciách a pôsobia na medzinárodnom trhu. Pred desiatimi rokmi táto spoločnosť zahájila výrobu nábytku v hale v Chorvátsku, dnes už výroba spoločnosti zahŕňa všetky segmenty výroby nábytku. Spoločnosť Prostoria sa od samého začiatku vybrala „design-led“ smerom , teda ako spoločnosť poháňaná vývojom dizajnu. Využívala to ako nástroj na vytváranie pridanej hodnoty a implementáciu štandardov kvality pri vývoji a výrobe nábytku.

Prostoria ocenenia

Foto: www.prostoria.eu

Ďalšie dve ceny porota udelila komunikačnému projektu s názvom Revisiting Analogue (2020), ktorý získal ocenenie German Brand Award Winner 2021 v kategórii Excellence in Brand Strategy and Creation – za „storytelling“ a obsahový marketing. Projekt získal v tejto kategórii aj osobitné uznanie za Brand Experience of the Year. Ceny udelil Nemecký inštitút značiek a sú celosvetovo uznávané.

Pozrite si premiéru mini filmu „Revisiting Analogue“

kresla prostoria

Foto: www.prostoria.eu

stôl prostoria

Foto: www.prostoria.eu

Projekt Revisiting Analogue kombinoval architektúru, dizajn a film. Bola to odpoveď spoločnosti Prostoria na situáciu kedy nemožno predstaviť nové výrobky, ktoré mali byť predstavované stretnutím s komunitou na medzinárodných veľtrhoch s nábytkom, ktoré bolo kvôli pandémii COVID-19 potrebné zrušiť. Projekt bol vyvinutý v spolupráci s dizajnérmi zo štúdia Numen / For Use a Simonom Morasi Piperčićom.  Podujatie bolo usporiadané pre miestnu komunitu dizajnérov a architektov. Akcia sa uskutočnila v „lesnom“ pavilóne neďaleko chorvátskej továrne Prostoria, ktorý slúžil na predstavenie najnovších produktov a nového filmu Revisiting Analogue.