TOP

Auping: Udržateľné sny

V edeli ste, že sa ročne v Európe vyhodí asi 35 miliónov matracov? 

Určite ste už videli aj vy nejaký odhodený matrac na rohu ulice, alebo pri ceste. Možno máte doma tiež jeden, ktorý je pripravený na vyhodenie, pretože  už nie je pohodlný a je opotrebovaný. Niet divu, že nastal čas investovať do nového matraca.

Len v Holandsku sa ročne vyhodí  asi 1,5 milióna matracov. V celej Európe sa toto číslo vyšplhá až na 35 miliónov a v Spojených štátoch na 20 miliónov. Mnoho matracov končí na skládke, z ktorých sa 2/3 spália.

Kvôli zložitému zloženiu lepených materiálov sú veľkou zložkou skládkového odpadu z domácností na celom svete.

 

Auping verí v obehové hospodárstvo

Auping chce zlepšiť spôsob akým sa nakladá s materiálmi, nechce produkovať odpad ani spaľovať použité matrace a preto zavádza cirkulárnu ekonomiku. V spolupráci s DSM-Niaga vyvinuli prvý plne recyklovateľný matrac na svete – Auping Evolve.

Auping je prvou značkou v oblasti spánku, ktorá má systém spätného odberu na starostlivé spracovanie použitých matracov. V roku 2020 získala certifikát ‚B Corp status‘ a ich ambíciou je urobiť z recyklácie základ pre všetky svoje produkty a procesy. 

Cieľom je stať sa do roku 2030 úplne cirkulárnymi.

Auping Evolve

Ako prebieha recyklácia?

Vďaka modulárnemu dizajnu je každá súčiastka v matraci nezávisle oddeliteľná, čo zaručuje plnú recyklovateľnosť.

Auping Evolve obsahuje len materiály, ktoré je možné nekonečne recyklovať na výrobu nových matracov. To neplatí napríklad pri pene, ktorá je downcycled, čo si vyžaduje neustále ťaženie nových surovín z zeme. Matrace, ktoré sú vyhodené von s odpadom, často vlhnú, priťahujú plesne, čím sa znižuje ich recyklovateľnosť. Z tohto dôvodu sú staré matrace vždy zhromažďované v plastových vreciach na vrátenie, aby sa udržali čisté a suché. 

Auping tiež spolupracuje s dodávateľmi na optimalizácii recyklačného procesu. Pri návrate matracov do Deventeru sa jednotlivé časti oddelia, vyčistia sa a recyklujú – oceľ ide do spoločností na recykláciu ocele, zatiaľ čo polyester sa spracuje na granule, z ktorých sa vyrábajú nové poťahy. 

Matrace Auping dostupné v showroome PLAAN ARCHITEKTI v Bratislave

S láskou,

1200px-Auping-Logo.svg