TOP
stefan diez

10 Krokov k lepšiemu zajtrajšku od DIEZOFFICE

V dnešnej dobe ešte stále väčšina spoločnosti funguje na princípe lineárnej ekonomiky, kde hodnota a kvalita produktov je vytváraná na základe spotreby čo najlepších materiálov. Naše zdroje sú však obmedzené a preto pokračovanie týmto smerom nie je udržateľné z environmentálneho ani ekonomického hľadiska.

Dizajnér Stefan Diez sa preto so svojim tímom zaoberá princípom cirkulárnej ekonomiky. V cirkulárnej ekonomike sú produkty vyrobené z udržateľných materiálov a obsahujú časti, ktoré sú udržiavané v cykle repasovania, opravy a opätovného použitia.

Formovanie prechodu na túto cirkulárnu ekonomiku je však jedným z hlavných problémov dnešnej priemyselnej spoločnosti, pretože zmeniť svet a jeho zmýšľanie vôbec nie je jednoduché. Stefan Diez sa však touto cestou k lepšiemu zajtrajšku vydal a sformuloval 10 krokov/požiadaviek, ktoré by mali pomôcť nasmerovať svet na tento systém cirkulárneho navrhovania produktov.

1

Dobrý produkt by mal byť užitočný dlhú dobu. Mal by byť navrhnutý tak, aby sa dokázal prispôsobiť meniacim sa požiadavkám a zostal tak dlho aktuálny. 

2

Dobrý výrobok je opraviteľný. Treba preto pri jeho výrobe vyberať druhy materiálov, pri ktorých známky opotrebovania neznižujú hodnotu výrobku a zostaviť tento výrobok tak, aby si komponenty s kratším životným cyklom mohli nahradiť aj samotní zákazníci.

3

Produkty by malo byť možné aktualizovať. Všetky výrobky sú totižto stále nedokonalé a obsahujú prvky, ktoré je vždy možné ďalej vyvíjať a zdokonaľovať. Dizajnér by mal akceptovať túto nedokonalosť a vytvárať produkty, v ktorých je možné stále vylepšovať jednotlivé prvky, čím sa predĺži ich životnosť na trhu. 

4

Cirkulárny výrobok musí byť vyrobený z obnoviteľných alebo recyklovateľných materiálov. Koniec života výrobkov je predsa rovnako dôležitý ako ich použitie. Materiály by sa preto mali vyberať s ohľadom na materiálové cykly, ktorých sú súčasťou. 

5

Ďalším dôležitým faktom pre našu budúcnosť sú energie. Na výrobu, používanie a recykláciu výrobku by sa malo preto použiť čo najmenej energie.

6

Netreba však zabúdať ani na balenie produktov. Každý výrobok treba navrhnúť tak, aby ho bolo možné prepravovať úsporným spôsobom a čo najkratšou cestou, čím sa môže zlepšiť vplyv ich dopravy na životné prostredie a v konečnom dôsledku aj znížiť celkové náklady pre zákazníka.

7

Produkt tohto cirkulárneho systému musí však byť aj inovatívny a fascinujúci. Návrhy by mali byť originálne, ucelené a funkčné. Mali by svojou jedinečnosťou hovoriť sami za seba a vedieť osloviť a inšpirovať okolitý svet.

8

Niektoré cirkulárne výrobky by mohli mať aj viacero užívateľov za svoj život. Napríklad takú detskú stoličku by ste si mali radšej prenajať, ako kupovať, pretože váš malý krpček nebude samozrejme malým navždy. Takéto cykly prenájmu, opráv a opätovného použitia môžu byť prospešné pre užívateľa, predajcu i pre naše životné prostredie.

9

Nielen výrobky, ale aj ľudia, čo spravujú výrobné procesy sú dôležití. Tie najlepšie výrobky sa predsa vyrábajú v krajinách, ktoré rešpektujú ľudské práva, zabezpečujú rovnocenné zaobchádzanie so všetkými bez rozdielu a zaručujú slobodu prejavu. Lebo dobrý projekt nezohľadňuje iba koncového používateľa, ale poskytuje aj spokojnosť a profesionálne naplnenie tým, ktorí ho vytvárajú.

10

Nie každý projekt tejto cirkulárnej ekonomiky musí byť hmotným produktom. Častokrát môžu rôzne digitálne formy a služby spĺňať rovnaké požiadavky a potreby ako reálny produkt. Tak načo míňať zbytočne materiál a energiu? Dobrý dizajnér sa musí vždy snažiť myslieť inovatívne a ísť súčasne s najnovšími technickými pokrokmi.

Diela od tohto talentovaného dizajnéra nájdete aj v showroome PLAAN ARCHITEKTI.

Zdroj: www.stylepark.com